Bel me terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

BRC versie 8: aanvullende eisen omgevingsmonitoring

Onlangs is een conceptversie van de BRC Global Standard for Food Safety versie 8 gepubliceerd. Naar verwachting wordt in augustus 2018 de definitieve versie van de norm uitgegeven en wordt vanaf 2019 tegen deze nieuwe norm ge-audit. In de conceptversie zijn aanvullende eisen opgenomen ten aanzien van omgevingsmonitoring.

Inhoud van de omgevingsmonitoringsplannen

Om te kunnen voldoen aan deze BRC eis dient u op risico gebaseerde omgevingsmonitoringsplannen te hebben opgenomen in het kwaliteitssysteem. Deze plannen moeten gericht zijn op pathogenen en bederforganismen. Productieruimten met open, kant- en klare producten moeten minimaal in het plan zijn meegenomen.

De monitoringsplannen moeten worden gedocumenteerd samen met de bijbehorende procedures. De plannen dienen minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

 • Een monstername protocol: op welke wijze dienen monsters te worden genomen?
 • Identificatie van bemonsteringslocaties: welke locaties dienen te worden bemonsterd?
 • Frequentie van tests: met welke frequentie moeten welke monsters worden genomen?
 • Doelorganisme(n): op welke pathogenen en bederforganismen dienen de monsters te worden geanalyseerd?
 • Testmethoden: welke testmethoden worden toegepast voor de analyse van de monsters?
 • Registratie en evaluatie van resultaten: het schriftelijk of digitaal vastleggen van de resultaten en de beoordeling van de resultaten.

Te ondernemen acties bij afwijkingen

In de documentatie dient u passende controlelimieten op te nemen voor de omgevingsmonitoring, zodat duidelijk is wanneer een resultaat goedgekeurd is en wanneer deze afgekeurd is. Ook moet worden vastgelegd welke corrigerende maatregelen genomen dienen te worden in geval van afwijkende resultaten en als er sprake is van trends in afwijkende resultaten.

Herbeoordeling

Het plan voor omgevingsmonitoring moet ten minste jaarlijks worden herbeoordeeld én in geval van:

 • Veranderingen in procesomstandigheden, procesvoering of apparatuur.
 • Nieuwe ontwikkelingen in wetenschappelijke informatie.
 • Het niet voldoen aan de eisen om een belangrijk probleem te identificeren, bijvoorbeeld als de NVWA positieve onderzoeksresultaten constateert, welke niet in het monitoringsplan zijn opgenomen.
 • Tekortkomingen aan producten (producten met afwijkende testresultaten) die niet zijn opgenomen in het omgevingsmonitoringplan. Dat wil zeggen: als naar aanleiding van productonderzoek afwijkende resultaten op gebied van pathogenen worden geconstateerd, dan moet het plan voor omgevingsmonitoring worden herzien om er zeker van te zijn dat het effectief blijft.
 • Voortdurend gebrek aan afwijkende resultaten. Als een bedrijf bijvoorbeeld een lange geschiedenis heeft van goede testresultaten, dan zou het plan moeten worden herzien om bijvoorbeeld te overwegen of de juiste delen van de fabriek correct zijn getest, of gekozen is voor de geschikte organismen, enzovoorts.

Hulp nodig?

Wenst u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het opzetten of aanpassen van uw omgevingsmonitoringsplan? U kunt altijd contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen.