Bel me terug

COKZ goedgekeurd laboratorium

Wij zijn een COKZ goedgekeurd laboratorium. Het COKZ is de Nederlandse autoriteit op het gebied van zuivelcontrole. Door middel van controle, toezicht en kennis van de zuivelwetgeving, ziet het COKZ toe op de naleving van de regelgeving.

Het COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling; het produceert of verhandelt zelf geen zuivelproducten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid.

Alle zuivelbedrijven (en levensmiddelenbedrijven) moeten óf worden erkend óf worden geregistreerd. De bedrijven waar het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in een register. Het COKZ draagt er zorg voor dat dit register ter beschikking staat van de NVWA.